Ah Judy...Senin ganimet içinde gidiş için hurt için bir süre